CHI TIẾT VĂN BẢN
Vướng mắc phân loại mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ, mảnh cabin rời
Số hiệu 6015/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 12/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 12/10/2018
Lĩnh vực

Phân tích, Phân loại hàng hóa

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực