CHI TIẾT VĂN BẢN
Ban hành quy chế kiểm tra công cụ và xử lý, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành HQ
Số hiệu 2799/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 26/09/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 26/09/2018
Lĩnh vực

Chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực