CHI TIẾT VĂN BẢN
Xử lý thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ
Số hiệu 5826/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 08/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 08/10/2018
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực