CHI TIẾT VĂN BẢN
vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39
Số hiệu 5880/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 08/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 08/10/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực