CHI TIẾT VĂN BẢN
thủ tục tái xuất hàng hóa tạm nhập dưới dạng tháo rời
Số hiệu 5895/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 09/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 09/10/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực