CHI TIẾT VĂN BẢN
Xác định mã số phân loại theo biểu thuế XNK
Số hiệu 5734/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 02/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 02/10/2018
Lĩnh vực

Phân tích, Phân loại hàng hóa

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực