CHI TIẾT VĂN BẢN
Áp dụng chính sách thuế tự vệ
Số hiệu 5528/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 21/09/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 21/09/2018
Lĩnh vực

Thuế Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực