CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông tư bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên
Số hiệu 27/2018/TT-BCT Ngày ban hành 19/09/2018
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 05/11/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Thương Mại

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng