CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm.
Số hiệu 115/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 04/09/2018
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 20/10/2018
Lĩnh vực

Xử lý VPHC

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng