CHI TIẾT VĂN BẢN
xử lý thuế NLNK bị hỏa hoạn
Số hiệu 5268/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 10/09/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 10/09/2018
Lĩnh vực

Thuế Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực