CHI TIẾT VĂN BẢN
Số hiệu 5203/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 12/09/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 12/09/2018
Lĩnh vực

Thuế Hải quan

Cơ quan ban hành

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực