CHI TIẾT VĂN BẢN
triển khai hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Số hiệu 5329/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 13/09/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 13/09/2018
Lĩnh vực

Thuế Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực