CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông tư ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước
Số hiệu TT04/2018/TT_TBP Ngày ban hành 17/05/2018
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 01/07/2018
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực