CHI TIẾT VĂN BẢN
Trách nhiệm bồi thường nhà nước
Số hiệu 10/2017/QH14 Ngày ban hành 26/07/2017
Loại văn bản Luật Ngày hiệu lực 01/07/2018
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực