CHI TIẾT VĂN BẢN
Công khai thủ tục hành chính
Số hiệu 5090/TCHQ-VP Ngày ban hành 30/08/2018
Loại văn bản Ngày hiệu lực 30/08/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực