CHI TIẾT VĂN BẢN
công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực HQ thuộc phạm vi quản lý của NN BTC
Số hiệu 1459/QĐ-BTC Ngày ban hành 21/08/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 21/08/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực