CHI TIẾT VĂN BẢN
Ban hành Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, kho bảo thuế; hàng hóa trong kho ngoại quan, kho bảo thuế
Số hiệu 2501/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 22/08/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 22/08/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực