CHI TIẾT VĂN BẢN
Vướng mắc phân loại hàng hóa
Số hiệu 4763/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 15/08/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 15/08/2018
Lĩnh vực

Phân tích, Phân loại hàng hóa

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực