CHI TIẾT VĂN BẢN
Xử lý vướng mắc tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, Thông tư số 39/2018/TT-BTC
Số hiệu 4787/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 15/08/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 15/08/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực