CHI TIẾT VĂN BẢN
Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia
Số hiệu 4231/TCHQ-CNTT Ngày ban hành 19/07/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 19/07/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực