CHI TIẾT VĂN BẢN
Hướng dẫn xác định mã HS cho hàng hóa NK
Số hiệu 4400/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 25/07/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 25/07/2018
Lĩnh vực

Giá tính thuế

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực