CHI TIẾT VĂN BẢN
hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Số hiệu 05/2018/TT-BXD Ngày ban hành 29/06/2018
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 29/06/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Xây Dựng

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực