CHI TIẾT VĂN BẢN
Hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam
Số hiệu 4202/TCHQ-PC Ngày ban hành 17/07/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 17/07/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực