CHI TIẾT VĂN BẢN
Trị giá hải quan
Số hiệu 4223/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 19/07/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 19/07/2018
Lĩnh vực

Giá tính thuế

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực