CHI TIẾT VĂN BẢN
Ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa XK, NK
Số hiệu 1919/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 28/06/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 28/06/2018
Lĩnh vực

Thuế Hải quan

Cơ quan ban hành

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực