CHI TIẾT VĂN BẢN
triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a việc xác nhận hạn ngạch tôn mầu NK theo QĐ số 1931/QĐ-BCT và số 536/QĐ-BCT của Bộ Công thương
Số hiệu 3233/CV-TCHQ Ngày ban hành 08/06/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 08/06/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực