CHI TIẾT VĂN BẢN
kiểm tra chất lượng xe nâng hàng NK
Số hiệu 3243/CV-TCHQ Ngày ban hành 08/06/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 08/06/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực