CHI TIẾT VĂN BẢN
Ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa XK, NK trong quá trình làm thủ tục hải quan
Số hiệu 1810/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 15/06/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 15/06/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực