CHI TIẾT VĂN BẢN
Thuế bảo vệ môi trường
Số hiệu 3556/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 19/06/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 19/06/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực