CHI TIẾT VĂN BẢN
Chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển
Số hiệu 3585/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 21/06/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 21/06/2018
Lĩnh vực

Văn bản hướng dẫn Luật Hải Quan

Cơ quan ban hành

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực