CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.
Số hiệu 06/2018/TT-BCT Ngày ban hành 20/04/2018
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 15/06/2018
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực