CHI TIẾT VĂN BẢN
Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa XK, NK
Số hiệu 38/2018/TT-BTC Ngày ban hành 20/04/2018
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 05/06/2018
Lĩnh vực

Xuất xứ hàng hóa (C/O)

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực