CHI TIẾT VĂN BẢN
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
Số hiệu 39/2018/TT-BTC Ngày ban hành 20/04/2018
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 05/06/2018
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực