CHI TIẾT VĂN BẢN
Thủ tục tạm nhập tái xuất
Số hiệu 2606/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 15/05/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 15/05/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực