CHI TIẾT VĂN BẢN
Thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng túi EVA
Số hiệu 2721/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 17/05/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 17/05/2018
Lĩnh vực

Thuế Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực