CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông báo đơn vị tạm thời theo dõi, ký thông báo lô hàng phế liệu NK để kiểm tra, thông quan
Số hiệu 2368/BTNMT-TCMT Ngày ban hành 11/05/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 11/05/2018
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Nguyên Môi Trường

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực