CHI TIẾT VĂN BẢN
Hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên
Số hiệu 2896/TCHQ-KTSTQ Ngày ban hành 24/05/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 24/05/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực