CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
Số hiệu 69/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 15/05/2018
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 15/05/2018
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực