CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
Số hiệu 53/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 16/04/2018
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 16/04/2018
Lĩnh vực

Cơ chế điều hành XNK

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực