CHI TIẾT VĂN BẢN
Khai báo các khoản điều chỉnh vào trị giá hải quan trên hệ thống VNACCS
Số hiệu 2135/TXNK-TGHQ Ngày ban hành 03/05/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 03/05/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực