CHI TIẾT VĂN BẢN
Thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa NK
Số hiệu 739/TCTS-KTTS Ngày ban hành 14/03/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 14/03/2018
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Thủy Sản

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực