CHI TIẾT VĂN BẢN
Thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD
Số hiệu 533/BXD-VLXD Ngày ban hành 16/03/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 16/03/2018
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Xây Dựng

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực