CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập
Số hiệu 78/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 17/07/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 05/09/2013
Lĩnh vực

Chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực