CHI TIẾT VĂN BẢN
Luật phòng, chống rửa tiền
Số hiệu 07/2012/QH13 Ngày ban hành 18/06/2012
Loại văn bản Luật Ngày hiệu lực 01/01/2013
Lĩnh vực

Chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực