CHI TIẾT VĂN BẢN
Luật khiếu nại
Số hiệu 02/2011/QH13 Ngày ban hành 11/11/2011
Loại văn bản Luật Ngày hiệu lực
Lĩnh vực

Chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực