CHI TIẾT VĂN BẢN
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BTC tính đến hết ngày 31/12/2016
Số hiệu 166/QĐ-BTC Ngày ban hành 21/01/2016
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực 21/01/2016
Lĩnh vực

Văn bản hết hiệu lực

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực