CHI TIẾT VĂN BẢN
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2013/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
Số hiệu 45/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 26/05/2016
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 01/08/2016
Lĩnh vực

Xử lý VPHC

Cơ quan ban hành

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng