CHI TIẾT VĂN BẢN
Hướng dẫn khai báo số quản lý hàng hóa nhập khẩu
Số hiệu 797/GSQL-TCHQ Ngày ban hành 08/02/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 08/02/2018
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực