CHI TIẾT VĂN BẢN
ban hành bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành XK, NK thuộc phạm vị quản lý của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn.
Số hiệu 24/2017/TT-BNNPTNT Ngày ban hành 15/11/2017
Loại văn bản Ngày hiệu lực 01/01/2018
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực