CHI TIẾT VĂN BẢN
Xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK bị tiêu hủy
Số hiệu 8127/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 13/12/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 13/12/2017
Lĩnh vực

Hàng sản xuất xuất khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực